Μία σύντομη ιστορική αναδρομή


Αρχαία ονομασία (Αιγόσθενα)

Το Πόρτο Γερμενό ονομαζόταν κατά την αρχαιότητα Αιγόσθενα.
Η πιθανότερη εκδοχή για την σημασία της ονομασίας είναι πως προέρχεται από τις αρχαίες Ελληνικές λέξεις “αἶγες” και “σθένος“. Αἶγες (πληθυντικός του αἴξ) σημαίνει μεγάλα κύματα και σθένος δύναμη, δηλαδή η τοποθεσία με τα μεγάλα, ισχυρά κύματα, τα οποία παρατηρούνται ιδιαιτέρως όταν επικρατούν καιρικές συνθήκες από τα δυτικά, οπότε και δημιουργείται μεγάλος κυματισμός που μπορεί να ξεπεράσει κατά πολύ την παραλία!

Απο την πελασγική ρίζα αιγ = αίγες ονομάσθηκαν επίσης ο αιγιαλός, η αιγίς και η καταιγίς,το Αιγαίον, ο Αιγίθαλος κλπ.

Σύγχρονη ονομασία (Πόρτο Γερμενό)

Ενώ υπάρχουν διάφορες εκδοχές, η από ιστορικής άποψης πιο τεκμηριωμένη είναι πως η σύγχρονη ονομασία προέρχεται από τον όνομα του ιερομόναχου ηγουμένου Γερμανού. Η λέξη Πόρτο προστέθηκε πιθανότατα από τους Ενετούς.

Τα Αιγόσθενα κατά το πέρασμα των αιώνων

Τα Αιγόσθενα φαίνεται από ευρήματα της περιοχής πως κατοικήθηκαν για πρώτη φορά τον 8ο. π.Χ. αιώνα.
Μεταγενέστερα ανήκαν στην Μεγαρίδα, ήταν ένα σημαντικό λιμάνι και οχύρωναν τις διαβάσεις προς την Αθήνα, τα Μέγαρα και προς την Πελοπόννησο.
Έτσι γύρω στο 343 π.Χ. που συνασπίστηκαν τα Μέγαρα με την Αθήνα είχαν τα Αιγόσθενα μεγάλη σημασία για την οχύρωση και προστασία των πόλεων αυτών αλλά και της ενδοχώρας.

Για την Ρωμαϊκή περίοδο πιθανολογείται πως ο αυτοκράτορας Αδριανός που ήταν φιλέλληνας, είχε επισκεφθεί τα Αιγόσθενα, καθώς βρέθηκε βάση προτομής  αυτού με επιγραφή όπου αναφέρεται ως οικιστής της πόλης.

Κατά της Βυζαντινή περίοδο η κατασκευή πολλών Εκκλησιών δείχνει μία περίοδο ακμής. Έτσι κατασκευάστηκε τότε η παλαιοχριστιανική βασιλική των Αιγοσθένων (6οο μ.Χ.), οι ναοί της Αγίας Άννας και του Αγίου Ιωάννη στο Φιλίππι (11ος-12ος αιώνας μ.Χ.). Αργότερα κατασκευάστηκε ο ναός του Αγίου Γεωργίου εντός του κάστρου (τέλη 15ου αιώνα μ.Χ.) και του Αγίου Νικολάου στην ομώνυμη παραλία.

Περισσότερες πληροφορίες για την ιστορία των Αιγοσθένων, με μοναδικό ιστορικό φωτογραφικό υλικό θα βρείτε στο βιβλίο “Αιγόσθενα – Πόρτο Γερμενό” των Μ. Παπακωνσταντίνου, Α. Οικονόμου και Μ. Λούκου (ISBN 978-618-81654-0-3)